Β 
Β 

DREAM HAIR

Our teams passion is achieving your dream hair!

Β 

COLOUR

Retouch/Regrowth Only                             75.00

Tint/Semi  Short Hair                                 85.00

Tint/Semi Medium Hair                             95.00

Tint/Semi Long Hair                                110.00

 

COLOUR PACKAGES

Foils  Part Line/T Section 

including toner and blow-dry                                                                                                    160.00

Foils  Half Head including toner and blow-dry

                                                                   195.00

Foils Full Head including toner and blow-dry                                                                        225.00

​

Extra Long balayage including toner and blow-dry 

                                                                    250.00

Long Balayage including toner and blow-dry 

                                                                   230.00

Medium Balayage including toner and blow-dry 

                                                                  210.00

Short Balayage including toner and blow-dry 

                                                                  180.00

​

Toner Short Hair                                          25.00

Toner Medium                                             35.00

Toner Long                                                   45.00

​

​

BLOWDRY

​

Blowdry - Short                                           35.00

Blowdry - Medium                                       45.00

Blowdry - Long                                            55.00

​

HAIRCUT


Ladies Haircut                                             60.00

Express Ladies Haircut                              45.00

​

Pre-School Haircut                                      20.00

Infants/Primary Boy Haircut                      25.00

Infants/Primary Girl Haircut                      25.00

High School Boy Haircut                             30.00

High School Girl Haircut                             45.00

Fringe trim                                                   10.00

Mens Haircut                                               30.00

Clipper Cut                                                   20.00

​

Senior Mens Haircut                                   25.00

Senior Ladies Haircut                                 35.00

TREATMENT

 

Express Treatment                                        10.00

Treatment - Short Hair                                  15.00

Treatment - Medium Hair                              20.00

Treatment - Long Hair                                   30.00

K-18 + Take Home Treatment                       35.00

​

SPECIAL OCCASION

​

Special Event Hair -                             From 45.00

Braides from                                                   20.00

Makeup from                                                   70.00

​

BRIDAL HAIR

 

Bride                                                      From 90.00

Bridesmaid                                            From 70.00

Mother of the bride/groom                  From 60.00

Flowergirl                                              From 30.00

​

​

HAIR EXTENSIONS

​

Extension Application/Removal per/hr       100.00

Retape per/hr                                                 100.00

​

We offer a complimentary consultation for Hair extensions with layby options available.

We stock Medusa and Showpony Hair Extensions. 

​

​

​

Set - Short Hair                                                35.00

Set - Medium Hair                                           40.00

Set - Long Hair                                                 45.00

​

​

PRICELIST

Β 

ABOUT US

​

Hair Artistry is a vibrant salon that opened its doors in November 2015 and is located at Northgate Shopping Centre, Tamworth.
Our wildly talented stylists proudly use MUK Professional Colour.

MUK Haircare is a born and bred Australian professional haircare brand. Award-winning with a complete professional colour range, 34 core range products, 5 specialist Argan Oil products, 6 best selling electrical tools and distribution in 27 countries.

​

MUK is proudly 100% Australian born and owned.
MUK is 100% committed that our products do what they say.
MUK is 100% not tested on animals.
MUK is 100% you.

​

Hair Artistry Tamworth is  an approved Showpony Professional Extensions stockist salon.
 

Our Stylists are committed to creating a space where you can feel and look beautiful.

 

FIND US

Phone : 02 67669929

Email : hairartistrytam@gmail.com

 Address : Shop 9a Northgate Shopping Centre, Tamworth

​

​

​

OPENING HOURS:

Monday - REST

Tuesday - 9am -  7pm

Wednesday - 9am - 7pm

Thursday - 9am - 8pm

Friday - 9am - 6pm

Saturday - 8am - 2pm

Sunday - REST DAY

​

Β 
Β